چک لیست ارزیابی وایجاد انگیزه توسط معلم 

 

 

ایا اهداف تدریس جلسه واقعی و قابل وصول هستند؟  بله

 

 ایا برای فعالیت ها زمان در نظر می گیرد؟ ودر مهلت تعیین شده کار ها را بررسی می کند؟ نخیر

 

ایا یادگیرندگان را برای  برعهده قرار گر فتن مسولیتشان تشویق می کند ؟ بله

 

ایا یادگیرندگان را برای تعامل باهم  برای یادگیری تشویق می کند؟ بله

 

ایا فعالیت ها در کلاس متناسب با سطح علمی یادگیرندگان است؟تا حدودی

 

ایا تفاوت های فردی را در فعالیت ها در نظر می گیرد؟بله

 

ایا زمان مناسب را برای فعالیت می دهد؟ بله

 

ایا یادگیرندگان برای اطلاع از چگونگی ومیزان پیشرفت خود باز خورد دریافت می کنند؟ بله

 

ایا یادگیرندگان را برای ایجاد ارتباط بین یادگیری های خود ومحیط زندگی تشویق می شوند؟ بله خیلی

 

ایا معلم فعال و پر نشاط است؟ بله

 

ایا معلم موضوعات درسی را متنوع ارایه می دهد؟ بله

 

ایا یادگیرندگان تشویق به مشارکت می شوند؟ بله

 

ایا به علایق انان توجه می شود؟ بله

 

ایا معلم با شاگرد رابطه ی دوستانه دارد؟ بله

 

ایا معلم در کلاس با شور و اشتیاق است؟ بله

 

ایا معلم از فن پرسش وپاسخ استفاده می کند؟خیر

 

 ایا معلم در برابر کار افراد پر تلاش و کم تلاش  واکنش مناسبی دارد؟ تاحدودی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد 1389ساعت 10:14  توسط e.n | 

1)با چند دليل  لزوم توجه به يادگيري اثر بخش را توجيه كنيد؟

 

1-    يادگيري يك نوع فرايند پويا است  كه با بكار بردن ان در زندگي واقعي معنا پيدا مي كند  ونتيجه ي ان مهارت ذهني  و يدي بالا ارتباط مطلوب با ديگران و خوشايندي يادگيري است

2-    يادگيري سبب مي شود كه مفاهيم كشف شده و بين اين مفاهيم ارتباط برقرار شود  كه اين امر با راهنمايي هاي معلم اغاز مي شود و دانش اموز نه تنها توليد كننده ي راه حل براي مسائل واقعي زندگي اند بلكه ارائه دهند گان  راه حل براي مسائل اند

3-    ياد گيري از زمان هاي گذشته نيز مورد توجه صاحب نظراني مانند پيامبر اعظم و تمامي امامان و دانشمندان بوده است چنانكه پيامبر مي فرمايد :ز گهواره تا گور دانش بجوي و علي (ع) نيز مي فرمايد دانش سلطنت و قدرت است

2)مباني ديني وعلمي يادگيري اثر بخش را بنويسيد؟

 

اصول وقواعد اساسی در تربیت اسلامی عبارتند از:

- نبودن قید سنی برای آغاز تحصیل

- نبودن محدودیت زمانی تحصیل

- تدریس ماده تخصصی

- توجه به مثال ها و شواهدا محسوس

- توجه به رغبت محصلان

- توجه به استعدادهای محصل

- بازی واستراحت

- تربیت حواس

 

 3)ديدگاه پياژه وازوبل و جان ديويي چه تفاوتها و چه شباهت هايي با هم دارند ؟

 

آزوبل بیان میکند که ارایه مطالب کنجکاو بر انگیز ذهن یاد گیرندگان را تحریک میکند تکالیف برابر است با سطح توانایی فردی  .به نظر وی استفاده از تقویت وپاداش  بیرونی  به ویزه انگیزش رلادر یادگیری معنی دار پیشنهاد نمیکند .وی عوامل انگیزش را برای یادگیری طوطی وار مناسب میداند  یادگیری معنا دار خودش پاداش تولید میکند .ولی پیاژه بیان میکند که شناخت مهم ترین هدف است که از طریق فرایند یادگیری بدست می آید . ازب دیدگاه وی یادگیری وسیله ای برای نمره گرفتن نیست بلکه درک عمیق از جهان است  تقویت بیرونی بی معنا می باشد بچه ها از درون برای یادگیری برانگیخته می شوند  به طور مستقیم نیاز های  دانش آموزان یادگیری برآورده نمی شود بلکه یادگیرندگان نیاز های خود را بشناسند .در صورتی که جان دیویی معتقد است روش سنتی به تاثیر پذیری وانفعال یادگیرندگان تاثیر میگذارد مدرسه کانون فعالیت است مواد درسی باید برای رفع نیاز های فرد برنامه ریزی شود معلم راهنمای فکری وبه بار آوردن دانش آموزان با تفکر منطقی است وی ذهن دانش آموزان را درگیر وراه کشف وحل آنها را یاد میدهد .

 

4)چهار بنیان آموزش وپرورش را در قرن 21توضیح دهید ؟

4)یادگیری برای باهم زیستن:آنچه را که فرد یادمیگیرد در جهت شکوفایی استعدادهای ذاتی وبالقوه ی خویش باشد وبتواند شخصیت 1)یادگیری برای دانستن:یادگیرندگان باید در تمامی فرصت های آموزشی که توسط آموزش وپرورش ایجاد فردی خود را شکل داده ئباعث رشد شخصیت خود شود. می شود به نحو احسن استفاده کنند یعنی مهارت یلدگرفتن را کسب کنند .

2)یادگیری برای انجام دادن :به کارگیری مهارت های کسب شده ی محیط آموزشی در زندگی خود ودر زندگی اجتماعی.

3)یادگیری برای باهم زیستن:فرد مهارت هایی را که در محیط آموزش کسب میکند را در جهت درک دیگران در زندگی فردی وجمعی خود به کار ببرد به گونه ای که به ارزش های جمعی احترام بگذاردودارای روابط احترام آمیز با دیگران باشد زیرا تفاهم ودرک یکدیگر از جمله فعالیت هایی است که برای باهم زیستن لازم است.

 

5)سخنان خواجه نصير الدين طوسي و پستالوژي را با هم مقايسه كنيد؟

خوجه نصیر الدین طوسی می گوید که انسان از نقص ها و کمبود های خود به سوی کمال حرکت می کند و در این میان شرایطی لازم است که مهمترین انها در مدرسه به وسیله اموزش دران و به وسیله معلم و روش تدریس ان فراهم می شود

این در حالی است که پستا لوزی می گوید که وقتی از انچه که و ظیفه دارم برای انچه که می خواهی به ان برسی قاعده ای بسازی  قدمی به سوی کمال برداشته ای

بس طوسی معتقد است که رفع نقص ها باعث رسیدن انسان به  کمال می شود در حالی که پستالوزی معتقد است که ساختن قواعد( برای  انچه که وظیفه داری برای انچه که می خواهی به ان برسی قواعد و قوانینی را بسازی ) خود نوعی رسیدن به کمال است بس د رنظریه اول نیاز ها پیش نیاز رسیدن به کمال است اما در دومی وجود یک سری قواعد همان رسیدن به کمال است

در اولی مدرسه شرایط لازم را فراهم می کند در حالی   که در دومی خود انسان  شرایط را فراهم می کند

6) نتايج تحقيقات تازه در باره ي يادگيرندگان فعال و معلم و يا مدرس تسهيل كننده يادگيري اثر بخش را تو ضح دهيد ؟

 

نتایج تحقیقات تازه نشان میدهد که :آموزش وپروش مبتنی بر مدرسه بر برنامه ریزی درسی  مبتنی بر مدرلسه استوار است برای این منظور کارکنان مدرسه برای این که رشد وتعالی  انسانی ،اثربخشی وکارآمدی ،مشارکت پذیری ،ارتقا و دسترسی به منابع و......را عملی سازند نیازمند مهارت هایی اند .تنها نقشی که معلم بر عهده دارد این است که محیط را مناسب سازد تا شاگردان فعالانه مهارت های مورد انتظار را بسازند وبه دست آورند   .هدف دیگر آموزش وپرورش تربیت شاگردان بمنظور تصمیم سازان متفکر برای جامعه میباشد بنابراین  مدرسه باید محلی برای یادگیری محسوب شود .با دتوجه به نظریه ها ورویکرد های برنامه درسی  وروش های تدریس  باز نقش معلمان در رشد یادگیرندگان ، علی الخصوص نقش آ؟نها در رهبری وهدایت یادگیری اثر بخش ضروری میباشد .

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد 1389ساعت 11:3  توسط e.n | 

نقد فیلم تدریس برتر:

این فیلم هم دارای محاسنی بود وهم معایبی را در بر داشت معلم از نظر آراستگی وضع مناسبی داشت ولی میتوانست از لباس های روشن تری نیز استفاده کند .در ابتدای فیلم دیدیم که معلم با چهره ای خندان وارد کلاس شد وحضور غیاب غیر ندایی انجام داد که از محاسن این تدریس به شمار می ابد وی در ابتدای کلاس ارزشیابی تشخیصی نیز انجام داد وقبل از شروع درس جدید ایجاد انگیذه نمود از وسایل کمک آموزشی مناسبی برای ارایه درس استفاده نمود ولی به نظر من ولی به نظر من این وسایل بیش از اندازه بود برای تدریس زیاد از وسایل کمک گرفت با این که در روش وی دانش آموز فعال بود ولی معلم زیاد حوصله به خرج نمیداد شاید هم عجله کردن وی ناشی از قرار گرفتن در جلوی دوربین بود یا به علت کمی وقت بود . معلم تن صدای یکنواختی را داشت وی در هنگام ارایه درس از روش گروه بندی استفاده نمود که خوب بود .معلم مدیریت چندانی بر جو کلاس نداشت وی مباحث را فقط 1بار تدزیس میکرد .حجم مطالبی که برای 1زنگ کلاسی انتخاب کرده بود بسیار زیاد بود وبه نظر من ذهن دانش آموز ظرفیت پذیرش این همه مطالب را نداشت در ارزشیابی پایانی معلم خودش زود جواب ها را میگفت وهیچ گونه جمع بندی در پایان درس صورت نگرفت.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد 1389ساعت 17:39  توسط e.n | 
ویژگی های تکالیف موثر:

تکالیف را میتوان به ۲دسته تقسیم بندی کرد:تکالیف ذهنی وتکالی حرکتی.

تکالیف ذهنی:

۱)توانایی محاسبه :این توانایی نشان دهنده مهارت فرد در تکالیف عددی مثل ۴عمل اصلی :ضرب، تقسیم ،جمع،تفریق

۲)توانایی استدلال یعنی توانایی فرد در حل مسایل

۳)توانایی حافظه یعنی باز خوانی وباز شناسی و...

۴)توانایی خلاقیت یعنی فرد در حل مسایل ابتکار به خرج دهد

تکالیف حرکتی:

۱)توانایی مکانیکی یعنی مهارت فرد درکار با ماشین ودوجرخه و....

۲)چالاکی، به کارگیری انگشتان،دست ها وبازوها و....وداشتن سرعت ودقت در انجام این تکالیف

۳)هماهنگی حرکات ،یعنی در فعالیت های پیچیده دست ها وپاها در حرکت با هم هماهنگ باشد

۴)توانایی تجسم فضایی :توانایی در زمینه دو بعدی یا چند بعدی مثل درک نقشه ها وطراحی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389ساعت 15:54  توسط e.n | 
ویزگی های مورد نیاز معلمان

۱)کلاس را اداره کند

وآنرا در حرکت نگه دارد .

۲)ارایه تکالیفی که درحد توان دانش آموزان باشد .

۳)آزمونهای مناسبی را ارایه دهد.

۴)نمره هایی که میدهند آگاه کننده است.

۵)برای یادگیرندگان بیش از نمره ارزش قایل است.

۶)یادگیرندگان را فعال میکند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام اردیبهشت 1389ساعت 15:38  توسط e.n | 

تعریف تدریس فعال :

به تدریسی، فعال گویند که در آن،  دانش آموز چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ ذهنی در گیر با موضوع بوده ومحیط کلاس برای او لذت بخش است.

تدریس غیر فعال:

به تدریسی اطلاق می شود که در آن، میزان درگیری دانش آموز با موضوع مورد تدریس بسیارکم بوده، و تحمل محیط کلاس برای او بسیار دشوار است.همانطور که از تعریف فوق استنباط می شود ملاک فعال و غیر فعال بودن تدریس میزان فعالیت و درگیری هدفمند دانش آموز با موضوع تدریس هست.  نه طبقه بندی روش های تدریس . بعضی اوقات مشاهده می شود افراد برای تفکیک تدریس فعال از غیر فعال، از روش های تدریس استفاده می کند . به عنوان مثال برخی از روش های تدریس را فعال و برخی دیگر را غیر فعال می دانند. به نظر نویسنده این تقسیم بندی پایه و اساس علمی ندارد . بلکه این هنر معلم است که می تواند حتی روش های تدریس به ظاهر غیر فعال؛ همچون روش های سخنرانی و توضیحی را به روش های فعال تبدیل نماید. ویا بالعکس، اگر معلمی از فرایند اجرای روش های به ظاهر فعال اطلاع کافی نداشته باشد، مطمئنا" آنرا تبدیل به روش غیر فعال خواهد نمود. به بیان بهتر برخی فعال و غیر فعال بودن تدریس را در ذات روش های تدریس می دانند در حالیکه این برداشت نمی تواند پایه و اساس علمی داشته باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1389ساعت 19:3  توسط e.n | 

نقد فیلم مشق شب

در نقد این فیلم میتوان گفت :که مصاحبه کننده در محیطی قرار داشت که شدیدا برای دانش آموزان ایجاد رعب ووحشت میکرد جوی که وی حضور داشت برای مصاحبه با بچه ها مناسب نبود عینک آفتابی مصاحبه کننده برای برخورد با بچه ها مناسب نبود نوری که مستقیما بر صورت بچه ها تابیده میشد باعث میشد که بچه ها تمرکز کافی نداشته باشند.درمورد سوالاتی که از بچه ها پرسیده میشد میتوان به این مورد اشاره کرد که اکثر بچه ها معنای تشویق را نمیدانستند  ولی با تشویق موافق بودند آنها تنبیه را کتک زدن با کمر بند معنی میکردند .بچه ها معتقد بودند که معلم ها تکلیف زیادی را برای آنها تعیین میکردند آنها در خانه از خواهر وبرادر خود کمک میگرفتند وپدر ومادر اکثر آنها بیسواد بودند .انجام تکالیف بچه ها حتی تا ساعت 11شب نیز طول میکشید  در مواردی جو خانه باعث عدم انجام تکالیف میشد .والدین به نمره توجه میکردند تا به آموزش .به علت حضور معلم درمحیط مصاحبه پاسخ های دانش آموزان صادقانه نبود .به علت همزمانی برنامه با ایام فاطمیه  مداحی در حیاط مدرسه برگزار شد که کاملا بی مفهوم بود وبچه ها فقط گفته های مداح را تکرار میکردندبدون این که به معنا ومفهوم عبارات پی ببرند .فیلم با مصاحبه پسر بچه ای که وابستگی شدیدی به دوست خود داشت ادامه یافت که وی فقط حاضر بود در کنار دوستش به سوالات پاسخ دهد ودرصورت عدم حضور دوستش گریه میکرد وقتی اولیا این دانش آمئز حضور یافت روشن شد که نحوه آموزش دادن پدر به بچه در خانه باعث ایجاد این ترس شده .اولیا موافق بودند که آموزش اصلی باید در مدارس صورت بگیرد ومحیط خانه باید جای انجام دادن فعالیت های تکمیلی باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1389ساعت 18:45  توسط e.n | 

 چرا محتوای اموزشی باید با روش های ارائه و روش های ارزشیابی هماهنگ باشد؟

 روش های تدریس و راهبردهای ان دارای ویژگی و بنابر ماهیت و ساختار هریک، شیوه ی به کارگیری و کارایی ان متفاوت است. بنابرین، انتخاب یک روش مناسب، تابعی از نوع، کیفیت وابعاد هدف و محتوای اموزشی است. به عبارت دیگر، زاویه ی دید، الگوها و روش های تدریس و گزینش انها برای فعالیت، بر پایه ی هدف های تدوین شده و محتوای درسی شده است. برای مثال اگر هدف های اموزش درس مورد نظر بر حوزه ی روانی-حرکتی تاثیر داشته باشد، برای انتخاب روش باید متناسب با ان عمل کنیم. همچنین اگر اهداف شناختی در حوزه ی عاطفی باشند، انتخاب روش تدریس تابعی از ان ومتناسب با ویژگی های ان خواهد بود. انتخاب روش تدریس مناسب به موفقیت و عملی شدن برنامه کمک موثری می کند. در نتیجه بهره وری کلاس بالا می رود و یادگیری موثر صورت می گیرد.


و تفاوت های خاص خود است

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 14:33  توسط e.n | 

یادگیری سطحی و یادگیری عمقی

 ویژگی یادگیری سطحی:در این یادگیری حفظ وازبر کردن مفاهیم و قواعد اغلب بدون توجه یا با توجه به معنای مفاهیم ومضامین وقواعد صورت می گیرد همچنین تلاش دانش اموزان متمرکز بر یادگیری محتوا و مواد درسی از پیش تعیین شده برای پاسخ دادن به امتحانات است. اظطراب، تهدید و پرداختن به انگیزه های کاذب بیرونی به عنوان زمینه انگیزش منفی موجبات یادگیری سطحی را فراهم می اورد.

 ویژگی یادگیری عمقی:تلاش فراگیران برای ارائه ی بحث های علمی و یا تهیه ی گزارش های تحلیلی، درگیر کردن فعال خود در فرایند های شناختی، فرا شناختی،طراحی، مدیریت و تعمق، تجزیه و تحلیل موضوع، پرداختن به مفهوم سازی و معنی سازی،مسئله ی اصلی یافتن ارتباط بین اجزا و وظایف انها، اندیشیدن و یافتن ایده های نو، استفاده از روش های سمیناری در تدریس، گروه بندی فراگیران و ایجاد فرصت سوال برای طرح ابهامات، فراهم کردن زمینه برای مباحثه ومذاکره،ارائه و دریافت بازخورد یادگیرندگان از همدیگر

 ایا درمدارس ما رویکرد یادگیری-یاددهی سطحی است یا عمقی؟

  به نظر من در کشور ما یادگیری سطحی صورت میگیرد استدلال من برپایه ی چند سال تحصیل و دیده هایم می باشد اکثر اهداف معلمان به حیطه ی شناختی و سطح دانش و فهم مربوط می شود سوالات امتحانی و روش تدریس هایی که معلمان انتخاب می کنند هم چنین حفظ کردن و از بر کردن درس برای گرفتن نمره ی قبولی گویای این واقیت است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 14:32  توسط e.n | 

10روش تدریس موثر

روش فرا شناخت:

1-مراحل تدریس:گام اول (اماده سازی):تصمیم گیری در اهداف اموزشی و تعین روش تحقق اهداف واماده سازی شاگردان – گام دوم (نظم دهی): رهبری شاگردان برای سازمان دهی /انتقال /دریافت وپردازش یافته ها- گام سوم (ارزشیابی ): مدیریت و رهبری و ایجاد شرایط لازم و چگونگی یادگیری توسط معلم ایجاد می شود

2-کنش و واکنش معلم:معلم به عنوان راهنما حضور دارد

3-روابط میان گروهی:یا محدود است  ویا وجود ندارد

4- موقعیت و منابع :کلاس درس و معلم و کتاب

 

روش کارایی تیم :گام اول (گروه بندی )-شاگردان در گروه های 5نفره قرار می گیرند  یاد گیرندگان تصویر شماره ی یک و یا متن درس را مطالعه می کنند (7دقیقه)-گام دوم –از یاد گیرندگان خواسته می شودبه سو الات چهار گزینه ای در مدت 6 دقیقه بصورت فردی پاسخ دهند گام سوم – پاسخ نامه ای برای تیم در اختیار انها قرار می گیرند هر فرد دلایل خود را در مورد پاسخ انتخابی خود توضیح می دهند  و درباره ی پاسخ های انتخابی دیگران ارز یابی می کند گام چهارم –کلید سوالات در اختیار یادگیرندگان قرار می گیرد تا نمره ی فردی و تیمی را بدست اورند هر پاسخ صحیح 2نمره و هر پاسخ غلط5/0 نمره ی منفی تعلق می گیرد گام پنجم(ارزشیابی کارایی تیم) اعضای تیم کار تیمی خود را ارزیابی نموده و مشخص می کند که تیم تا چه حد موفق بوده

کنش و واکنش معلم :معلم به عنوان راهنما حضور دارد

روابط میان گروهی : وجود دارد

موقعیت و منابع :بسیار گسترده می باشد

روش اعضای تیم:گام اول –گروه بندی یادگیرندگان و شماره گذاری انها.  در این روش اعضای تیم به یکدیگر تدریس می کنند.گام دوم –تقصیم بندی متن درس به تعداد اعضای گروهان و مطالعه ی هر فرد از گروه در مدت زمان تعیین شده گام سوم تشکیل گروه های هم گن افراد هم شماره گروه جدیدی راتشکیل می دهند تا با تعامل با یکدیگر خود رابرای تدریس به اعضای گروه اصلی آماده کنند

گام چهارم –افراد به گروه های اصلی خود باز گشته وشماره 1گروه تدریس را آغاز کرده ودیگران گوش میدهند وپس از آن نفر دوم وتا آخرتدریس می نماید

گام پنجم –معلم از هر گروه یک نفر را به طور تصادفی انتخاب می کند فرد انتخاب شده باید بتواند تمام درس را توضیح دهد نمره ای که فرد میگیرد برای تمام اعضای تیم منظور میشود

کنش وواکنش معلم:معلم بعنوان راهنما عمل میکند

روابط میان گروهی:بسیار گسترده است

موقعیت ومنابع:کلاس درس معلم کتاب

1) روش پیش سازمان دهنده:1- مراحل تدریس : گام اول- معلم موضوع کلی را بیان می کند گام دوم – معلم از کل به جز می رسد گام سوم- مثال های عینی  از درس برای یادگیری بهتر داش اموزان ارائه می دهد

کنش و واکنش معلم : معلم فعال است و دانش اموز  غیر فعال معلم نقش انتقال دهنده را دارد و دانش امو گیرنده و جهت ارتباط از معلم به دانش امو زان است

روابط میان گروهی :تنها رابطه ای که در کلاس حاکم است  روابط بین معلم و دانش اموز است  و این رابطه یک طرفه است  و دانش اموزان هیچ رابطه ای با هم ندارند

موقعیت و منابع : معلم کتاب و کلاس درس

روش تسلط یاب : مراحل تدریس : گام اول –(اماده سازی درس ) در این مرحله هدف های رفتاری تعین و فعالیت های لازم برای یادکیری مانند ایجاد انگیزه معین می شود گام دوم (ارائه ی درس ) شرح مفاهیم جدید توسط معلم واجرای فعالیت های لازم برای کسب مهارت با استفاده از وسایل اموزشی گام سوم –( تمرین) اغاز فعالیت ها طبق دستو ر العمل مرحله ی دوم و تکمیل یادگیری با نظارت معلم گام چهارم- فعالیت های تکمیلی /معلم با ارائه ی تکالیف مناسب یادگیری را به زندگی واقعی متصل می کند

2-کنش و واکنش معلم :فعال و راهنما

3- روابط میان گروهی :محدود

4- موقعیت و منابع: کلاس درس معلم و کتاب 

 روش واحد: مراحل تدریس : 1-  اجرا :بررسی و تشخیص نیاز ها – تشخیص و نو شتن هدف های رفتاری  انتخاب و ساز مان دهی محتوا تعیین و سازمان دهی تجارب یادگیری  اصلاح و تداوم واحد

کنش و واکنش معلم : معلم فعال و را هنما می باشد

روابط میان  گرو هی : محدود است و یا و جود ندارد

منابع و مو قعیت:کلاس درس و کتاب

 

  آزمایشی: 1مراحل تدریس:  ابتدا آزمایش توسط معلم با دقت صورت می گیرد و سپس دانش آموزان در حضور معلم به انجام آزمایش می پردازند

.

2)      هدایت شاگردان و نظارت بر کار آنها.

3)      دانشآموزان در این روش عملا با به کار بردن وسایل و تجهیزات درباره ی مفهومی خاص تجربه کسب می کنند و می تواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.

4)      وسایل و ابزار آزمایش،آزمایشگاه،معلم آگاه و با تجربه.

 

 

   حل مسئله:

مراحل تدریس: مراحل تدریس شامل طرح مسئله،جمع آوری اطلاعات،ساختن فرضیه،آزمایش فرضیه،نتیجه گیری و تعمیم اطلاعات است.

2) کنش و واکنش معلم: معلم نقش راهنما را در فرایند تدریس بازی می کند و روش کسب اطلاعات را به شاگردان می آموزد

3) روابط میان گروهی: شاگردان با بهره گیری از تجارب و دانسته های قبلی خود ؛،درباره ی رویداد های محیط خود می اندیشد تا مشکل خود را به نحو احسن حل کند.در این روش ارتباط معلم و دانش آموز دو جانبه است.

4)موقعیت و منابع:معلم،کتاب،کتابخانه و... .فعالیت های آموزشی منحصر به کلاس درس نیست.

   روش یادسپاری:

1)      مراحل تدریس: شامل توجه به مطالب که باید به یاد سپرده شود،برقراری ارتباط،ارتباط با حواس مختلف و تکرار و یادآوری.

2)کنش و وا کنش معلم:  معلم شاگردان را در تعیین موضوعات ،جهت ها و ...یاری می کند.

3) روابط میان گروهی: شاگردان همراه با معلم برای یادسپاری مطالب جدید تلاش می کنند.

4)موقعیت و منابع:عکس،وسایل مجسم و.... .

   نمایشی:

1)  مراحل تدریس: شامل آمادگی ،توضیح،نمایش و آزمایش و سنجش است.

2) کنش و واکنش معلم: معلم به صورت عملی درس را ارائه می دهد.

3)روابط میان گروهی: چون شاگردان در این روش نمی توانند از راه تجارب مستقیم ،مهارت لازم را کسب کنند یادگیری از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود.

4) موقعیت و منابع: نیازمند امکانات و فضای مناسب می باشد.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اردیبهشت 1389ساعت 9:57  توسط e.n |